พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ออกพื้นที่รับลงทะเบียน และยืนยันตัวตน (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
ออกพื้นที่รับลงทะเบียน และยืนยันตัวตน ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการจ้า
เข้าชม 43  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2562