ชื่อ - นามสกุล :นายคำสอน พลรักษา.Mr.Comson Ponraksa
ตำแหน่ง :รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง.Prseident of Sao
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :243 หมู่ 1ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :0810592529
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง