ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ โสดาบัน.Mr.somsak Sodaban
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา หมู่ที่ 2.Member of the Bord of the Trustees.M.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :243 หมู่ 1ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :0821894305
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา