ชื่อ - นามสกุล :นายถาวร สินทรา.Mr.Thavon sintha
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา หมู่ที่ 4.Member of the Board of the Trustees M.4
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :243 หมู่ 1ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :0808398900
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา