ชื่อ - นามสกุล :นายสงกรานต์ ทองสะคม.Mr.Songkan Thongsakhom
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา หมู่ที่ 5.Member of the Board of Trustees M.5
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :243 หมู่ 1ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :0810547835
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา