ชื่อ - นามสกุล :นายพิเดช วงค์ศิริ.Mr.Phidech Wrongsiri
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา หมู่ที่ 6.Member of the Board of the Trustees M.6
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :243 หมู่ 1ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :0833321095
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา