ชื่อ - นามสกุล :นายห่อ ก่อโพธิ์ศรี.Mr.How Keawphosi
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา หมู่ที่ 7.Member of the Bord of the Trustees
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :243 หมู่ 1ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :0862220531
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา