ชื่อ - นามสกุล :นายยุธยา สงฆ์สนะ.MR.Yuthaya songsana
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา หมู่ที่ 7.Member of the Bord of the Trustees
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :243 หมู่ 1ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :0828424344
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา