ชื่อ - นามสกุล :นางศศิธร ศรสิทธิ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาศาสนาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา