ชื่อ - นามสกุล :นางวัชรีภรณ แพไธสง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอน และดูแลเด็ก
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาศาสนาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอน และดูแลเด็ก