ชื่อ - นามสกุล :นางสววรุญยุภา พลรักษา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :ช่วยการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กองการคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :