ชื่อ - นามสกุล :นางสววรุญยุภา พลรักษา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 098-642-8213
ที่อยู่ :
Telephone :0986428213
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กองการคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : การจัดเก็บรายได้