ชื่อ - นามสกุล :นางสมภาร อ่อนสา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 097-319-9474
ที่อยู่ :
Telephone :042-414855
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กองการคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ช่วยเหลือเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก