ชื่อ - นามสกุล :นายเอกชัย จิระวัฒนาสมกุล
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : ขับราชส่วนราชการ