ชื่อ - นามสกุล :นายสุวันนะ สิสวัสดิ์
ตำแหน่ง :พนักงงานขับรถเก็บขยะ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานในการเก็บ ขนขยะทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ รักษาความสะอาด ดูแลรักษาถังขยะให้มีสภาพพร้อมใช้งานอ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : ขับรถราชส่วนราชการ