ชื่อ - นามสกุล :นายพวง บุญเอก
ตำแหน่ง :พนักงานเก็บขยะ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ปฏิบั
ที่อยู่ :243 ม.1 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :042-414855
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : เก็บขยะ ตามหมู่บ้านภายในเขตตำบล