ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสายพิณ ร้อยแก้ว
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
หน้าที่หลัก : ปฎิบัติงานเกี่ยวกับ ทําความสะอาดสํานักงาน โดยการกวาดพื้น ถูพื้นภายในอาคารสํานักงาน ห้องประชุม เป็นป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : แม่บ้าน