หมวดหมู่ : ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
โดย : panuda
อ่าน : 5411
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เล่มนี้จัดทำขึ้น เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมานั้นห้วงระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด