ชื่อ - นามสกุล :นายมงคล เพ็งสมภาร
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 084-742-0461
ที่อยู่ :
Telephone :0847420461
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล